കുന്നംകുളത്ത്  ശക്തമായ  ചുഴലിക്കാറ്റില്‍  ആര്‍ത്താറ്റ് സെന്‍റ് മേരീസ് പളളിക്ക് വന്‍ നാശനഷ്ടം

കുന്നംകുളത്ത് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ആര്‍ത്താറ്റ് സെന്‍റ് മേരീസ് പളളിക്ക് വന്‍ നാശനഷ്ടം

കാരുണ്യത്തിന്‍റെ കരങ്ങളുമായി ഷാജിയച്ചന്‍

കാരുണ്യത്തിന്‍റെ കരങ്ങളുമായി ഷാജിയച്ചന്‍

കുറിച്ചി വലിയപളളിയില്‍ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി.

കുറിച്ചി വലിയപളളിയില്‍ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി.