മാക്കുളം സെന്റ് ജോര്ജ്ജ് ഓര്ത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ കൂദാശയും സഹദായുടെ ഒാര്മ്മപ്പെരുന്നാള് ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ മെയ് 5 വരെ

മാക്കുളം സെന്റ് ജോര്ജ്ജ് ഓര്ത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ കൂദാശയും…

കൊടിമര സമര്‍പ്പണവും സഭാദിന ആചരണവും- നാലുന്നാക്കല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്  പളളിയില്‍

കൊടിമര സമര്‍പ്പണവും സഭാദിന ആചരണവും- നാലുന്നാക്കല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്…

ജോര്‍ജ് പോളിനെ ആദരിച്ചു.

ജോര്‍ജ് പോളിനെ ആദരിച്ചു.