അക്രമം തടയണം :  ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ

അക്രമം തടയണം : ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ

വരിക്കോലി പളളിയില്‍ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ പ്രവേശിച്ചു.

വരിക്കോലി പളളിയില്‍ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ പ്രവേശിച്ചു.

  പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്ക്കോപ്പല്‍ സുന്നഹദോസ് സമാപിച്ചു

പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്ക്കോപ്പല്‍ സുന്നഹദോസ് സമാപിച്ചു