പുതുപ്പളളി പെരുന്നാളിന് 28 ന് കൊടിയേറും

പുതുപ്പളളി പെരുന്നാളിന് 28 ന് കൊടിയേറും

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ എഞ്ചിനിയറിംഗ് പഠനത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ എഞ്ചിനിയറിംഗ് പഠനത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

സൈബര്‍ ഫാസ്റ്റ് ആചരിക്കുക  : പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

സൈബര്‍ ഫാസ്റ്റ് ആചരിക്കുക : പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ