Monasteries

Mount Tabore Dayara, Pathanapuram – 689 695 Ph: 0475 2352231 2352475
Bethlehem Asram, Chengamanad, Kottarakara Ph: 0474 2402543
St. George Dayara, Othera, Tiruvalla Ph: 0469 2656808
St. Paul’s Asram, Puthuppady, Kozhikode – 673 586 Ph: 0495 2235805
St. Basil Dayara, Pathanamthitta – 689 645 Ph: 0468 2222243
Holy Trinity Asram, Angady, Ranni – 689 674 Ph: 04735 200335
Mar Kuriakose Asram, Kumbazha North,
Pathanamthitta Ph: 0468 2322295 2221295, 2321414
Mar Baselius Dayara, Njaliakuzhy, Vakathanam Ph: 0481 2462629, 2462099
Mount Carmel Asram, Mathilakom, East Kallada,
Kollam – 691 502 Ph: 0474 2585262 2585062
Mount Horeb Asram, Muthupilakad P.O.,
Sasthamkotta – 690 520 Ph: 0476 2830778 2831712
MGD Asram and Balabhavan, Karunagiri, Karukachal Ph: 0481 2486384
Christa Sishya Asram, Thadagom P.O., Coimbatore (T.N.) Ph: 0422 2568228
Mar Gregorios Bethel Asram, Kuttikonam, Kunnicode Ph: 0475 2322450
St. George Mount Asram, Chayalode,
Adoor – 691 556 Ph: 04734 240949 240933, 244646
St. Thomas Asram, Nellipathy, Agali P.O., Palakkad Ph: 04924 254430
St. Thomas Karunya Vishranthi Bhavan, Trivandrum Ph: 0471 2445543, 2445547
St. Thomas Karunya Ashram, Trivandrum Ph: 0471 2596418
St. Thomas Karunya MAS, SAF, SHF, Trivandrum Ph: 0471 2445543, 2445547
Bethany Asram, Ranni – Perunad – 689 711 Ph: 04735 240223
Mount Calvary Asram, Pattazhy, Kottarakara
St. George Asram, Kulamudi, Mylom, Kottarakara
Mount Tabore Asram, Mathuramala, Pattazhi
Mar Augen Asram, Piramadom (S), Pampakkuda
St. Gregorios Mount Asram, Kottarakara
St. Thomas Asram, Sooranad P.O., Kollam – 690522
St. Basil Dayara, Pathanamthitta – 689 645